Bu Yılki TÜBİTAK Bilim Fuarı Araştırma Projelerim :)


Merhabalar arkadaşlar. Bu yıl düzenlenecek olan 4006 tübitak bilim fuarı için hazırladığım araştırma projelerini siz ve öğrencilerinize fikir vermesi açısından paylaşmak istedim. Umarım sizler için faydalı olur. Ayrıca mutlaka bilim fuarı kategorisinde yer alan diğer yazıları da inceleyin sizlere fikir vermesi açısından çok çok önemli olduğunu düşünüyorum.


**BİTKİLERİN KAHRAMANMARAŞ'TAKİ EROZYONU ÖNLEMEDEKİ ETKİSİ**

Araştırma Coğrafya

Amacımız bitkilerin toprak erozyonunu önlemedeki etkisini görmektir. Başlangıçta iki düzenek hazırlanacak, birinci düzeneğe buğday çim veya nohut kesilecek ikinci düzeneğe ise aynı çeşitte ve miktarda toprak konulacak, her iki toprakta aynı eğimde tutulacak ve aynı miktar da şu ile sulanacak gözlenen veriler kaydedilecektir. Bitkiler her gün sulanacak ve belirli bir büyüklüğe geldiğinde düzeneğin altındaki alanlarda biriken topraklar ölçülerle veriler düzenli bir şekilde kaydedilecektir. Bölgemizdeki yağış rejimi ve miktarına göre yapılan sulama ve düzenekteki eğim yüz ölçümü hesaplanarak ne kadar toprak kaybı yaşaya bileceğimizi hesaplayarak görmek ve önlem almaktır.

**SOLUCAN GÜBRESİ **

Araştırma Biyoloji

Araştırmamızda amacımız organik tarımda kullanılacak, organik ve verimi artıracak gübre üretmektir. Yapacağımız çalışmadan gelir sağlamak aynı zamanda bir tarım bölgesinde yer alan köyümüz öğrencilerine ve köyde yaşayan insanlara gübreyi tanıtmak ve kullanımına teşvik etmektir. Çalışma sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlayacaktır. Araştırmamız da köyümüze bulunan gübre ve zamandan (100-200kg) yararlanacağız, solucan sayısına göre gübre miktarı, solucan sayısı belirlenecek, solucanları gübreye bırakıldıktan sonra belirli aralıklarla gübre ıslatılacak ve nemli kalması sağlanacaktır. Bir buçuk iki ay arasında aynı işlem uygulanacak, harcanan gübre, şu miktarı verileri kaydedilecek ve sonunda solucanların ne kadar türedikleri, elde edilen gübre miktarı hesaplanarak gelir tespiti yapılacak. Ayrıca gübrenin verimi de hesaplanarak ekonomiye katkısı ortaya konulacaktır.


** HANGİ TOPRAK DAHA VERİMLİ **

Araştırma Biyoloji

Araştırmamızda amacımız çeşitli toprak türleri arasında en verimli olanı bularak ve daha fazla verim almaktır. Aynı zamanda hangi toprakta hangi sebze daha iyi yetişir bularak çevremizi bilgilendirmek. Farklı türdeki toprak çeşitlerinden belli miktarlarda düzenek hazırlanacak aynı ürün ekip eve,(domates, biber, maydanoz vb.) Bu düzeneklere aynı miktarlarda ve aynı aralıklarla su verilerek yetişe bilecekleri ısı sağlandıktan sonra belirli aralıklarla bitki botları verdikleri ürün miktarı gibi veriler toplanarak kaydedilecek. Yapılan deneyden sonra verimli olanda daha az verimli olana ve hangi ürün hangi toprağa uygun, görülecektir.

**HANGİ ZEYTİN DAHA YAĞLI **

Araştırma Biyoloji

Yapacağımız deneyde amacımız bölgemizde yetiştirilen zeytinlerden en fazla verim elde ederek zaman ve arazi tasarrufu sağlamaktır aynı zamanda halkımızı bilinçlendirerek iri zeytin iyidir anlayışını ortadan kaldırmaktır. Araştırmamız da farklı türlerden zeytinlerden aynı miktarda örnekler alınarak yağları çıkarılacaktır. Çıkarılan yağ miktarı her bir tür için veri formlarına kaydedilecek ve zeytin türleri yağ için mi yoksa sofra için mi belirlenerek, okulumuzda ve çevremize elimizdeki veri ışığında bilgilendirilme yapılacaktır.

**ASİTLİ İÇECEKLERİN DİŞ SAĞLIĞINA OLAN ETKİSİ**

Araştırma Biyoloji

Projenin amacı asitlerin diş sağlığına olan etkisini gözlemlemektir. Öğrenciler ilk olarak asitli içecekler hakkında bilgi toplayıp literatür taraması yapacaktır. Asitlerin doğal olarak ya da yapay yollarla üretildiği öğrencilerin araştırmaları sonucunda ortaya çıkarılacaktır. Ve öğrenciler tarafından not alınacaktır. Daha sonra kuracağımız deney düzeneğinde 4 adet deney düzeneği oluşturacağız. Bu deney düzeneklerine eş değer yumurtalar konup içlerine sırasıyla sirke, kola, meyve suyu, gazoz konacaktır. Ve yumurtalardaki değişimler günlük olarak bir tablo ile kayıt altına alınacaktır. Sonuç olarak asitlerin PH derecelerine göre diş sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri gözlemlenecektir

**F KLAVYE Mİ ? Q KLAVYE Mİ ? **

Araştırma Bilgisayar/Yazılım

Özellikle devlet kurumlarında F klavyeye geçileceği haberleri sonrası böyle bir proje yapma fikri doğmuştur. Ortaokul öğrencileri ile yapılacak olan bu araştırma projesi ile F klavye ve Q klavye kullanan öğrencilerin hangisinin klavyeyi daha hızlı kontrol ettiği tespit edilecektir. Yapılacak olan uygulama ile seçilecek olan 2 öğrenci belirli periyotlarda kelime işlemci ya da on parmak klavye programları ile hızlı yazı yazmaya çalışacaklar ve yazmış oldukları kelimeler bir gözlem formuna işlenecektir. Bu şekilde 1 aylık çalışma sonunda hangi klavye ile daha hızlı yazıldığı sonucuna varılacaktır.

**TOPRAKTAKİ MADDELERİN BİTKİLERE ETKİSİ**

Araştırma Biyoloji

Projenin amacı toprakta bulunan çeşitli maddelerin bitkiler üzerinde ne gibi etkileri olacağının ortaya çıkarılmasıdır. Öğrenciler 4 adet deney düzeneği hazırlayacaklardır. Bu deney düzenekleri içerisinde yer alan bitkilerden birincisine yağ, ikincisine pil, üçüncüsüne kola, sonuncusuna sadece su konacaktır. Bitkilere bu ürünler dışında herhangi bir katkı maddesi konmayacaktır. Bitkiler aynı ortamda tutulacak ve bitkilerin gelişimleri ile ilgili veriler haftalık olarak gözlem formuna işlenecektir ve kayıt altına alınacaktır. 1 ay sonunda bitkilerin nihai durumları gözlenip kayıt altına alınacaktır. Sonuçta hangi kapta büyümenin daha fazla hangi kapta daha az olacağı gözlemlenecektir.

** BİTKİLERİN DOĞAYI TEMİZLEMELERİ **

Araştırma Biyoloji

Bu projemizin amacı bitkilerin doğayı nasıl temizlediklerini bir deneyle ortaya çıkarmaktır. Yapacak olduğumuz deney düzeneğinde 3 adet deney düzeneği olacak ve bunların birinde kaliteli güçlü bir bitki, diğerinde daha zayıf bir bitki olacak. Son deney örneğinde ise hiç bitki olmayan sadece içerisinde toprak olan bir kap olacak. Bu sistem belirli aralıklarla sulanacak ve topraktan süzülen su basit bir ayırma işlemi ile ayrılıp gözlenecek. Öğrenciler bu proje sonunda kaliteli ve güçlü bir bitki ekilen deney düzeneğindeki topraktan süzülen suyun en temiz olduğunu görecek. Bu şekilde bitkilerin aslında doğayı nasıl temizlediklerini görmüş olacaklar.

** ÇAY DEMİNİN BİTKİLERE ETKİSİ **

Araştırma Biyoloji

Evlerimizde sürekli olarak çay tüketen bir toplum olarak çay posasının bitkilere herhangi bir olumlu etkisi var mı yok mu bunu araştırmak istedik. Projemizde yer alan iki adet bitki aynı ortamda ve aynı su ile beslenecektir. Bitkilerden birine 3 güne bir içilen çayların posasında eklenip bitkinin büyümesinde herhangi bir değişiklik olup olmadığı gözlem formuna işlenecektir. BU süreç ile birlikte eğer çay deminin bitkilere olumlu bir etkisi gözlemlenirse; diğer projede yapacağımız gübre ile çay demini birleştirip daha doğal ve kaliteli bir gübre elde etmeye çalışacağız.

**HANGİ AĞAÇ TÜRÜ ÇÜRÜMEYE KARŞI DAHA DİRENÇLİ **

Araştırma Biyoloji

Araştırmamızda amacımız ağaç türlerinin dayanıklılığını ve ne kadar sürede çürüdüklerini gözlemlemek ve test etmektir. Çeşitli türdeki ağaçlar (çevremizde yetişen çam, meşe,kiraz,elma vb.) düzeneklere yerleştirilerek üzerine toprak dökülecek ve belirli aralıklarla sulama yapılacak. Ağaç dalları zaman zaman düzenekten çıkarılıp kg olarak ölçülüp gözlenecek, gözlem sonuçları kaydedilerek zaman içerisindeki değişimleri takip edilecek.

Elimde olan tübitak bilim fuarı araştırma projelerini paylaştım umarım sizlerin ve öğrencilerinizi işine yarar. :)


Google Plus İle Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder