BTR Başka Okulda Derse Girer Mi? (Örnek Dilekçe)

 Fatih Projesi BTR öğretmeni arkadaşların yaşadığı bazı sorunlardan bir tanesi de başlıkta belirttiğim gibi btr olup başka okullarda da derse girmeleri.

Btr Başka Okulda Derse Girer Mi?

BTR olan arkadaşlara ek olarak başka okullarda btr görevi veriliyor. Bununla ilgili sıkıntı yok. Ama bir çok il ya da ilçede btr öğretmeni arkadaşlara 15 ya da 21 saat dersi doldurmadığı için başka okullarda ders görevi veriliyor.

BTR BAŞKA OKULDA DERSE GİRER Mİ?

15 ya da 21 saat ders verilmesi ek ders yönetmeliğindeki madde gereği (O madde gereği bir çok arkadaşlar btr olmasına rağmen okulundaki ders saati 15 ya da 21 olmadığı için ders tamamlama görevi alıyor). Ama 30.12.2015 30706984-903.99-E.13507730 sayılı YEĞİTEK yazısının (ilgili yazı) 3.maddesinde şöyle bir ifade var:

Görevlendirilen öğretmenler, mevzuatı gereği yürütmek zorunda oldukları ders görevini yerine getirdikten sonra kalan zamanda bu görevi yürütecektir. Görevlendirilen öğretmenin yerine ücretli veya başka bir öğretmen talep etme yoluna gidilmeyecektir. 21 saatten fazla ders görevi dolduran öğretmenlere okulu dışında Fatih Projesi BT rehberlik görevi verilmeyecektir.
Yine 27/12/2012 btr rehberliği tereddüt edilen hususlar resmi yazısının 2.maddesinin d bendinde şu şekilde bir ifade var (ilgili yazı)

-"Öğretmenin kadrosunun bulunduğu okulda aylık karşılığı ders görevi olmaması veya aylık karşılığı ders görevini dolduramaması durumunda öğretmen BT rehberliği görevini yapacaktır. 

Mevzuatı gereği yürütmek zorunda oldukları ders görevi bu ifade okuldaki ders saatimiz neyse ona girer ve kalan zamanda btr görevini yerine getiririz şeklindedir arkadaşlar. Bazı il ya da ilçeler bu maddeyi " İşte tamam sizin mevzuatınız gereği yerine getirmeniz gereken ders sayısı 15 ya da 21 dir" diyor. Ve size başka okullarda ders görevi veriyor. Tamam diyelim ki yukarıdaki maddeyi o şekilde anladılar. 

Tereddüt edilen resmi yazısı içerisindeki ifadede çok nettir. Aylık karşılığı ders görevi yoksa (yani 15 ya da 21) BT Rehberliği görevi yapar diyor.

Yukarıdaki iki madde iş görse de işinizi garantiye almanız açısından bir tane daha resmi yazı ekliyorum. Burada Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün bir il milli eğitime gönderdiği resmi yazı var. Resmi yazıda diyor ki:


Fatih Projesi Bilişim Teknolojileri Rehberliği olarak görevlendirilen öğretmenlerin ilgi
(b) yazıda belirtilen ders yükünü tamamlayamaması durumunda bu öğretmenlerin
görevlendirmelerinin ek ders ücretleri ile ilgi (c) yazının 16. maddesi hükümlerine göre
yapıldığı hususu göz önüne alınmalıdır. 

Yukarıda paylaştığım resmi yazının ilgi c yazısı 16/12/2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar" yazıdır. (Yazıya ulaşmak için tıklayın) Bakın dikkatli okuyun arkadaşlar :) Bu yazıda aşağıdaki ifade vardır:

"(2) Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez."
Bakın yukarıda yer alan maddede açıkça BTR öğretmenlerinin herhangi bir şekilde 15 ya da 21 saati doldurmasına gerek olmadığı okulunda kaç saat dersi varsa o kadar derse girip geriye kalan zamanda btr yapacağı net bir şekilde yazıyor. Yukarıda yer alan yazılara rağmen bazı il ya da ilçe memler ısrarla btr öğretmenlerine eğer 15 saati doldurmuyorsa 15 saate hatta 21 saate kadar farklı okullarda ders görevi veriyor.

Geçtiğimiz günlerde 16 saat dersi olan ve kendi okulunda btr olan bir arkadaşımız 21 saate kadar ders verilir deyip başka bir okulda ders görevlendirmesi almıştır. Aşağıdaki dilekçe örneğini okuluna vererek ve yukarıda paylaştığım yazıyı da ek olarak ekleyerek diğer okuldaki ders görevini iptal ettirmiştir bilginize. Özellikle tereddüt edilen hususlar ve YEĞİTEK tarafından paylaşılan yazıya vurgu yaparsanız dilekçenizde daha iyi olacaktır. Sonuç olarak BTR öğretmeni olarak kendi okulunuzda derse girip, başka okullarda derse girmezsiniz arkadaşlar

    Yorum Yap

1 yorum:

  1. mevzuatı gereği 21 saate kadar ilçenin tüm okullarına gitmelidir diyor şube müdürleri. Buradaki yazıları gösteriyoruz ama "başka okulda" ifadesi geçmediği için kabul etmiyorlar, bizi 3-4 okula gönderiyorlar. Kendimizi başka nasıl savunabiliriz

    YanıtlaSil