BTR Başka Okulda Derse Girer Mi? (Örnek Dilekçe)

 Fatih Projesi BTR öğretmeni arkadaşların yaşadığı bazı sorunlardan bir taneside başlıkta belirttiğim gibi btr olup başka okullarda da derse girmeleri.

BTR olan arkadaşlara ek olarak başka okullarda btr görevi veriliyor. Bununla ilgili sıkıntı yok. Ama bir çok il ya da ilçede btr öğretmeni arkadaşlara 15 ya da 21 saat dersi doldurmadığı için başka okullarda ders görevi veriliyor.

BTR BAŞKA OKULDA DERSE GİRER Mİ?

15 ya da 21 saat ders verilmesi ek ders yönetmeliğindeki madde gereği (O madde gereği bir çok arkadaşlar btr olmasına rağmen okulundaki ders saati 15 ya da 21 olmadığı için ders tamamlama görevi aluıyor). Ama 30.12.2015 30706984-903.99-E.13507730 sayılı YEĞİTEK yazısının (ilgili yazı) 3.maddesinde şöyle bir ifade var:

Görevlendirilen öğretmenler, mevzuatı gereği yürütmek zorunda oldukları ders görevini yerine getirdikten sonra kalan zamanda bu görevi yürütecektir. Görevlendirilen öğretmenin yerine ücretli veya başka bir öğretmen talep etme yoluna gidilmeyecektir. 21 saatten fazla ders görevi dolduran öğretmenlere okulu dışında Fatih Projesi BT rehberlik görevi verilmeyecektir.
Yine 27/12/2012 btr rehberliği tereddüt edilen hususlar resmi yazısının 2.maddesinin d bendinde şu şekilde bir ifade var (ilgili yazı)

-"Öğretmenin kadrosunun bulunduğu okulda aylık karşılığı ders görevi olmaması veya aylık karşılığı ders görevini dolduramaması durumunda öğretmen BT rehberliği görevini yapacaktır. 

Mevzuatı gereği yürütmek zorunda oldukları ders görevi bu ifade okuldaki ders saatimiz neyse ona girer ve kalan zamanda btr görevini yerine getiririz şeklindedir arkadaşlar. Yine tereddüt edilen resmi yazısı içerisindeki ifadede çok nettir.

Geçtiğimiz günlerde 16 saat dersi olan ve kendi okulunda btr olan bir arkadaşımız 21 saate kadar ders verilir deyip başka bir okulda ders görevlendirmesi almıştır. Aşağıdaki dilekçe örneğini okuluna vererek ve yukarıda paylaştığım yazıyı da ek olarak ekleyerek diğer okuldaki ders görevini iptal ettirmiştir bilginize. Özellikle tereddüt edilen hususlar yazısındaki kısma vurgu yaparsanız dilekçenizde daha iyi olacaktır.

0 yorum:

Yorum Gönder