Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeninin Görevleri Nelerdir?


Ortaokullarda ve liselerde görevlendirilen FP-Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenleri'nin temel görevlerini daha önce buradaki yazımda belirtmiştim. Şimdi ise bu yazıya yeni şeyler eklemek istiyorum. Aşağıda ekstra olarak yazdığım görevler Samsun il milli eğitim tarafından yayınlanan btr görevleri yazısıdır.

Fp-btr görevleri nelerdir


1) BT Rehberliği Görevini yerine getirecek öğretmenler; öğretmen, öğrenci ve idarecilere bilişim konusunda rehberlik etmek, sorunlarının çözümünde yönlendirerek yol göstermek, Fatih Projesi ile ilgili bilişim rehberliği yaparak öğretmen ve öğrencileri yönlendirmek, Etkileşimli Tahtalar ile ilgili basit iş/işlemleri yapmak amacıyla okullarımıza görevlendirilmişlerdir.

Eğitim-öğretimin bilişim destekli olarak, zengin içeriklerin kullanılarak derslerin görsel hale getirilmesi amacıyla öğretmenlerimize yol göstermek ve rehberlik etmek asıl amaçtır.

2)“Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmen” görevlendirme amacı, okullarımıza teknik elaman vb. sağlamak değil, eğitim-öğretim ortamında bilişim teknolojilerinin derslere, eğitim etkinliklerine uyumunu, öğretmen-öğrenci ekseninde sağlamak, eğitimde bilişim teknolojilerinden yararlanmak, Eğitimde FATİH Projesi, EBA bileşenlerini hayata geçirmek amacını taşımaktadır.

3) Görevlendirilen öğretmenlere nöbet görevi (pansiyonlu okullardaki belleticilik görevi hariç) verilmeyecektir. Bu madde değişti artık arkadaşlar. bilisimciruh.com/2017/09/btr-nobet-tutabilir-resmi-yazisi adreste yer alan görüş yazısında nöbet tutabileceğimiz açık ve net bir şekilde yazılmıştır.

4)Görevlendirilen öğretmenlere yazımızda belirtilen görevler dışında herhangi bir görev verilmeyecektir. Okul Müdürlüklerince, Mebbis, e-Okul vb. görevler kesinlikle verilmeyecek, BT Rehberliği görevlerinin aksatılmasının önüne geçilecek, diğer idari görevlerde de kesinlikle zorunluluk uygulaması yapılmayacaktır.

5)BT Rehberlik Görevi okulun tüm saatinde olacaktır. (Bazı kurumlar 30 saat üzerinden hesap yapmaktadır. Ama BTR görevlendirme kağıdında aslında açıkça yazmaktadır. Dersimize giriyoruz ve kalan zamanda BTR görevimizi yerine getiriyoruz)

6)Ders Programı yapılırken BT Rehberlik Görevi Saati bir ders sabah, diğer ders öğle, veya bir saat ilk ders, bir saat son ders gibi dağınık dağıtım yapılarak, öğretmenin okulda tutulması yoluna gidilmeyecek, dağıtım yapılırken diğer dersler ve branşlara gösterilen dağıtım uygulamaları uygulanacaktır.

FP-BT Rehberlik Görevinden en fazla verim alınacak şekilde düzenli bir dağıtım yapılmasına çalışılacaktır. Mümkün olduğunda BT Rehberlik Görevi saati uzun ve blok olarak tutulacaktır.

7)Kadrosu başka okulda olup BT Rehberliği Görevi için görevlendirilen öğretmenlerin, kendi kadrolarının bulunduğu okul/kurumlar ile görevlendirildikleri okullar arasında gerekli koordinasyon, iletişim ilgili Okul Müdürlüklerince sağlanarak, ilgili öğretmenin ders programı(kendi branş dersleri + BT Rehberlik Görevi) ona göre düzenlenecek ve ilgili okullar bu konuda gerekli kolaylığı, koordinasyonu sağlamaya özen göstereceklerdir.

İlgili öğretmenin iki okuldaki ders görevi+ BT rehberlik görevini birlikte gösterir ders programı iki okul müdürlüğüne ayrıca verilecektir. Öğretmen ders programını iki okul için bütün olarak görmesi sağlanacak, bu şekilde aksamaya mahal verilmeyecektir.

8)Kadrosunun bulunduğu okuldan başka bir okulda görevlendirilen öğretmenlerin kendi kadrolarının bulunduğu okuldaki dersleri mümkünse, bir-iki günde, mümkün değilse en fazla 3 günde toplanacak, BT Rehberlik Görevi için görevlendirildiği okulda kalan günlerinin, tam gün olması sağlanarak, BT Rehberlik Görevi daha verimli hale getirilmesi amaçlanacaktır.

Bu işlem yapılırken ilgili okullar koordinasyon içinde bulunacaklardır.(Örnek: haftada 2 gün kadrosunun bulunduğu okulda branş derslerini, 3 gün BT Rehber Öğretmeni olarak görevlendirildiği okulda BT Rehberlik Görevini yerine getirecektir.)

9)Kadrosu başka okul/kurumda olan öğretmen; kendi kadrosunun bulunduğu okulda branş derslerine girecek, görevlendirildiği okulda ise sadece BT Rehberlik Görevi yapacak, İl emrinde bulunan öğretmenler dışında, kadrosunun bulunduğu okuldan başka bir okula görevlendirilen öğretmenler, görevlendirildiği okulda ayrıca derse(ders görevi yapmayacak) girmeyecektir.

10)Okul Müdürlükleri “BT Rehberlik Odası” oluşturacaklardır. Oluşturulacak bu oda, mekâna da gerekli araç-gereç ihtiyacı (bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vb.) okul müdürlüğü tarafından sağlanacaktır. BT Rehberlik Görevi Odasının kapısına “BT Rehberlik Odası” tabelası asılacaktır. ( Samsun ilinin yayınladığı yazıda bu ibare var diğer resmi yazılarda böyle bir ibare yok arkadaşlar)

11)BT sınıfı tam donanımlı olarak korunacak, BT sınıfında bulunan bilgisayar ve çevre birimleri (yazıcı, tarayıcı, projeksiyon cihazı vb.) her ne sebeple olursa olsun, BT sınıfının dışına kesinlikle çıkarılmayacak, sınıflara dağıtılmayacaktır.

Bu 11 madde ve daha fazlasının yer aldığı BT Rehber öğretmeninin görevleri yazısını buradan ya da drive ile de bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Burada yer alan belge arkadaşlar 2014 yılında Samsun İl milli eğitim müdürlüğü tarafından yayınlanmıştı ve bazı konularda gerçekten çok net bir şekilde bilgiler vermektedir. Yıllar geçse de üstünden yukarıda yer alan bir çok bilgi hala geçerliliğini korumaktadır.

Bilişim teknolojileri rehberliği görevi ile ilgili resmi yazıyı indirmek için burayı, fp-btr 'nin görevlerinin yer aldığı resmi yazıyı indirmek için burayı tıklayabilirsiniz.

Yukarıda yer alan görevler dediğim gibi Samsun tarafından bir dönem yayınlanan görevlerdir ve içerisinde hala geçerliliğini koruyan maddeler de vardır. Güncel görevlerimiz için yukarıda paylaştığım resmi yazıları indirmeniz sizler için daha sağlıklı olacaktır .


    Yorum Yap

2 yorum: