Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeninin Görevleri Nelerdir?

Ortaokullarda ve liselerde görevlendirilen FP-Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenleri'nin temel görevlerini daha önce bilisimciruh.com/btr-olmak-ya-da-olmamak yazımda belirtmiştim. Bu yazı Yeğitek'in Ağustos 2020'de çıkardığı güncel görevlere güncellenmiştir.

btr görevleri nelerdir

BTR GÖREVLERİ NELERDİR?

1) Görevli olduğu okulda bütün öğretmen ve öğrencilerin EBA şifresi almasını sağlamak. Eba öğrenci şifresi nasıl alınır bilmiyorsanız bilisimciruh.com/eba-ogrenci-sifresi-nasil-alinir adresinden öğrenebilirsiniz.

2) Görevli olduğu okulda, EBA içeriklerini ve EBA ders kullanılarak ders işlenişini kapsayan sınıf içi uygulamalarına rehberlik yapmak.

3) Yapılacak sınıf içi uygulamanın görevli olduğu okulun tüm öğretmenlerini kapsayacak şekilde planlamasını yapmak.

4) EBA Canlı Ders uygulama süreçlerinde okul idaresine, desteğe ihtiyaç duyan öğretmen ve öğrencilere rehberlik yapmak.

5) Görevlendirildiği okulda bulunan veya il milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılan planlama doğrultusunda ilçesinde bulunan EBA Destek Noktalarında öğrenci ve öğretmenlere destek vermek ve rehberlik yapmak.

 6) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalının kullanımı konusunda okuldaki öğretmen ve öğrencilere tanıtım ve bilgilendirme yapmak.

7) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalının kullanımı konusunda velilere tanıtım ve bilgilendirme yapmak.

8) EBA Ders öğrenim yönetim sisteminin kullanımı konusunda öğretmen ve öğrencileri bilgilendirilerek etkin kullanımı konusunda sürekli rehberlik yapmak.

9) EBA, EBA Ders, Akademik Destek konularında bilgilendirme afişleri hazırlamak.

10) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalı içerisinde yapılan öğrenci paylaşımlarını haftalık olarak kontrol etmek. Uygunsuz paylaşımların kaldırılması ve öğrencilerin uyarılması yönünde gereken işlemleri yapmak.

 11) Fatih Projesi kapsamında kurulan BT destekli sınıfların amacına uygun bir şekilde kullanılmasını, kullanıma hazır ve işler durumda tutulmasını sağlamak,

 12) Okulun BT araçlarının garanti süresince amacına uygun kullanımını sağlamak, BT araçlarının garanti takip işlemleri konusunda ilgili kişilerle koordinasyonu sağlamak,

 13) Fatih Projesi kapsamında kurulan BT destekli sınıflarda kullanılan işletim sistemi ve çeşitli yazılımlar ile ders içeriklerinin güncel ve işler vaziyette tutulmasını sağlamak.

14) Okulunda, Fatih Projesi ile ilgili ve BT araçlarının satın alınmasına yönelik idari ve teknik şartnamelerin hazırlanması, muayene ve kabulü vb. işlemler için kurulacak komisyonlarda görev almak,

 15) BT konusunda düzenlenecek yarışmaları planlamak, organize etmek, yürütmek ve bu yarışmalar için kurulacak değerlendirme komisyonlarında görev yapmak,

 16) Okul web sitesinin hazırlanması, yayınlanması ve güncel tutulmasıyla ilgili web yayın ekibinde görev yapmak, web yayın ekibinde kimler olmalı ve bu görev nasıl yapılmalı detaylıca öğrenme istiyorsanız bilisimciruh.com/okul-web-sitesi-yayin-kurulu-kimlerden adresinden faydalanabilirsiniz.

 17) Okulun bilişim teknolojilerine yönelik faaliyetleriyle ilgili bilgilerin okul web sitesinde yayınlanmasını ve bu bilgilerin güncel tutulmasını sağlamak.

 18) Bakanlığın Bilişim teknolojilerine ilişkin program ve projelerinde öğretmen ve öğrencilere rehberlik yapmak.

 19) Fatih Projesi BT Rehberliği görevi kapsamında yapmış olduğu rehberlik faaliyetlerini aylık olarak "FATİH PROJESI BT REHBERLİĞİ FAALİYET FORMU" na işlemek.

 20) Bilişim Teknolojileri İl Koordinatörü ile iş birliği içinde çalışmak,

Evet arkadaşlar yukarıda yer alan 20 görev bizlerin FP-BTR görevlerimiz. Bununla ilgili resmi yazı ve PDF kısmına da ekliyorum isterseniz indirebilirsiniz.    Yorum Yap

2 yorum: