Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeninin Görevleri


Ortaokullarda ve liselerde görevlendirilen Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenleri'nin temel görevlerini daha önce buradaki yazımda belirtmiştim. Şimdi ise bu yazıya yeni şeyler eklemek istiyorum.


1) BT Rehberliği Görevini yerine getirecek öğretmenler; öğretmen, öğrenci ve idarecilere bilişim konusunda rehberlik etmek, sorunlarının çözümünde yönlendirerek yol göstermek, Fatih Projesi ile ilgili bilişim rehberliği yaparak öğretmen ve öğrencileri yönlendirmek, Etkileşimli Tahtalar ile ilgili basit iş/işlemleri yapmak amacıyla okullarımıza görevlendirilmişlerdir. Eğitim-öğretimin bilişim destekli olarak, zengin eiçeriklerin kullanılarak derslerin görsel hale getirilmesi amacıyla öğretmenlerimize yol göstermek ve rehberlik etmek asıl amaçtır.

2)“Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmen” görevlendirme amacı, okullarımıza teknik elaman vb. sağlamak değil, eğitim-öğretim ortamında bilişim teknolojilerinin derslere, eğitim etkinliklerine uyumunu, öğretmen-öğrenci ekseninde sağlamak, eğitimde bilişim teknolojilerinden yararlanmak, Eğitimde FATİH Projesi, EBA bileşenlerini hayata geçirmek amacını taşımaktadır.

3) Görevlendirilen öğretmenlere nöbet görevi (pansiyonlu okullardaki belleticilik görevi hariç) verilmeyecektir.

4)Görevlendirilen öğretmenlere yazımızda belirtilen görevler dışında herhangi bir görev verilmeyecektir. Okul Müdürlüklerince, Mebbis, e-Okul vb. görevler kesinlikle verilmeyecek, BT Rehberliği görevlerinin aksatılmasının önüne geçilecek, diğer idari görevlerde de kesinlikle zorunluluk uygulaması yapılmayacaktır.

5)BT Rehberlik Görevi Saati, Haftalık Ders Programına, en az 2 blok dersmiş gibi dağıtılacak, dağıtım sonunda tek ders kalmadığı müddetçe tek ders şeklinde haftalık dağıtım yapılmayacaktır.

6)Ders Programı yapılırken BT Rehberlik Görevi Saati bir ders sabah, diğer ders öğle, veya bir saat ilk ders, bir saat son ders gibi dağınık dağıtım yapılarak, öğretmenin okulda tutulması yoluna gidilmeyecek, dağıtım yapılırken diğer dersler ve branşlara gösterilen dağıtım uygulamaları uygulanacaktı. BT Rehberlik Görevinden en fazla verim alınacak şekilde düzenli bir dağıtım yapılmasına çalışılacaktır. Mümkün olduğunda BT Rehberlik Görevi saati uzun ve blok olarak tutulacaktır.

7)Kadrosu başka okulda olup BT Rehberliği Görevi için görevlendirilen öğretmenlerin, kendi kadrolarının bulunduğu okul/kurumlar ile görevlendirildikleri okullar arasında gerekli koordinasyon, iletişim ilgili Okul Müdürlüklerince sağlanarak, ilgili öğretmenin ders programı(kendi branş dersleri + BT Rehberlik Görevi) ona göre düzenlenecek ve ilgili okullar bu konuda gerekli kolaylığı, koordinasyonu sağlamaya özen göstereceklerdir. İlgili öğretmenin iki okuldaki ders görevi+ BT rehberlik görevini birlikte gösterir ders programı iki okul müdürlüğüne ayrıca verilecektir. Öğretmen ders programını iki okul için bütün olarak görmesi sağlanacak, bu şekilde aksamaya mahal verilmeyecektir.

8)Kadrosunun bulunduğu okuldan başka bir okulda görevlendirilen öğretmenlerin kendi kadrolarının bulunduğu okuldaki dersleri mümkünse, bir-iki günde, mümkün değilse en fazla 3 günde toplanacak, BT Rehberlik Görevi için görevlendirildiği okulda kalan günlerinin, tam gün olması sağlanarak, BT Rehberlik Görevi daha verimli hale getirilmesi amaçlanacaktır. Bu işlem yapılırken ilgili okullar koordinasyon içinde bulunacaklardır.(Örnek: haftada 2 gün kadrosunun bulunduğu okulda branş derslerini, 3 gün BT Rehber Öğretmeni olarak görevlendirildiği okulda BT Rehberlik Görevini yerine getirecektir.)

9)Kadrosu başka okul/kurumda olan öğretmen; kendi kadrosunun bulunduğu okulda branş derslerine girecek, görevlendirildiği okulda ise sadece BT Rehberlik Görevi yapacak, İl emrinde bulunan öğretmenler dışında, kadrosunun bulunduğu okuldan başka bir okula görevlendirilen öğretmenler, görevlendirildiği okulda ayrıca derse(ders görevi yapmayacak) girmeyecektir.

10)Okul Müdürlükleri “BT Rehberlik Odası” oluşturacaklardır. Oluşturulacak bu oda, mekâna da gerekli araç-gereç ihtiyacı (bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vb.) okul müdürlüğü tarafından sağlanacaktır. BT Rehberlik Görevi Odasının kapısına “BT Rehberlik Odası” tabelası asılacaktır.

11)BT sınıfı tam donanımlı olarak korunacak, BT sınıfında bulunan bilgisayar ve çevre birimleri (yazıcı, tarayıcı, projeksiyon cihazı vb.) her ne sebeple olursa olsun, BT sınıfının dışına kesinlikle çıkarılmayacak, sınıflara dağıtılmayacaktır.

Bu 11 madde ve daha fazlasının yer aldığı BT Rehber öğretmeninin görevleri yazısını buradan bilgisayarınıza indirebilirsiniz.


Google Plus İle Paylaş
    Yorum Yap

2 yorum:

MEB Kitapları 5,6.Sınıflar ve İlkokullar

MEB Kitapları 5,6.Sınıflar ve İlkokullar
Bilişim dersi için hazırlanan MEB kitapları