Bilişim Teknolojileri Müfredatı İçin Öneriler

Bilişim teknolojileri öğretmeni Hasan Ersoy hocamızdan çok güzel bir yazı sizler ile. Sonuna kadar sıkılmadan okuyacağınıza şüphem yok :)


Yeni müfredatın değerlendirilmesi noktasında acizane fikirlerimi ve önerilerimi sistem üzerinde sundum. Burada da paylaşmak istiyorum. Katıldığınız kısımlar olur ise, alıp sistem üzerinden görüş bildirebilirsiniz. Faydalı olması ümidiyle...

Görevde 7. yılımı çalışıyor olmamın yanı sıra Uludağ Üniversitesi'nde alanımda tezli yüksek lisans yapmaktayım ve tez aşamasındayım. Tez konum ise, ortaokul düzeyinde programlama öğretimi ve Scratch programı.

Tezimi yazarken, bu konuda yapılmış çalışmalara yönelik literatür incelemelerimde de bir kez daha gördüm ki, küçük yaşta programlama öğrenimi gerçekleştiren çocukların problem çözme, analitik düşünme, yaratıcı düşünme, bilgisayarca düşünme (computational thinking-problemi küçük parçalara ayırma, parçalar arasındaki anlamlı benzerlikleri ve farklılıkları belirleyebilme), algoritmik (sıralı) düşünme gibi birçok beceriyi kazandıkları, bu konuda yapılan onlarca araştırma ile kanıtlanmıştır.

Bu yüzden, zaten 2013'te BTY dersi müfredatında yapılan ilgili güncellemelerin daha derli toplu ve sıralı bir yapıya bürünecek olması sevindirici. Bunun dışındaki ünitelerin ve konuların da teorik bölümlerine ilave olarak uygulamaya yönelik etkinliklerin daha çok yer alması gerektiğine ve Dijital Ürün Oluşturma ünitesi üzerinde bazı değişiklikler yapılması gerektiğine inanıyorum. Örneğin; 5., 6. ve 7. sınıflarda var olan "Kelime İşlemci Programları" konusunun 5. ve 6. sınıf ile sınırlandırılabileceğini; bunun yerine 8. sınıfta var olan "3B Tasarım Programları" konusunun 7. sınıftan itibaren başlayabileceğine inanıyorum. Hesaplamalı Düşünme ünitesi kapsamında yapılacak uygulama ve etkinlikler hiyerarşik olarak belirtilmeli ve sunulmalıdır.

Bu noktada, müfredat önerisinde de yer alan code.org sistemindeki etkinlikler belirlenmeli ve kullanılmalıdır. Hatta mümkünse, her etkinlik için sitede yer alan ingilizce ders planlarının çevirisi de yapılabilmelidir. Bununla birlikte sisteme öğrencilerin üye yapılması, öğrencilerin aynı etkinlikleri bu üyelik bilgileriyle sisteme giriş yaparak okulda veya evde tekrar yapabilmeleri, öğretmenin sistem üzerinden öğrencileri takip edebilmeleri gibi özellikler kullanılmalı, öğretmenler bu konuda bilgilendirilmelidir.

İlkokul 1-4. sınıflarda müfredatın uygulanması noktası daha açık olmalıdır. Müfredatta yer alan içeriklerin Bilişim Teknolojileri öğretmenleri tarafından sunulması daha faydalı ve amaca hizmet eder nitelikte olacaktır. Ayrıca 1.4. sınıfların Hesaplamalı Düşünme ünitesindeki kazanımlar için code.org sisteminde yer alan Ders 1 etkinlikleri uygulanabilir. Aynı ünitede 5. sınıftan itibaren ise Ders 2 etkinliklerine geçilebilir. Bu noktada Ders 2'den Ders 4'e kadar yer alan bütün etkinlikler arasından ilgili, faydalı ve uygulanabilir etkinlikler seçilmeli, hangi kazanım için hangi etkinliğin uygulanabileceği belirtilmeli ve bu etkinlikler kazanımlar doğrultusunda hiyerarşik bir sıralamaya tabi tutulmalıdır.

Örneğin; 5.5.2.8. Döngü yapısını ve işlevlerini açıklar. kazanımı için code.org sisteminde Ders 2 altında yer alan 5-6-7-8. etkinlikler kullanılabilir. 6.5.2.3. Blok tabanlı programlama aracında sunulan bir programın hatalarını ayıklar. kazanımı için Ders 2 altında yer alan 9-10-11. etkinlikler kullanılabilir.

Bunun yanı sıra, Scratch programının öğretimi esnasında izlenecek yol ve yapılacak uygulama örneklerinin sıralaması konusunda öğretmenler bilgilendirilmelidir. Bu konuda da bir standardizasyon ya da en azından bir çerçeve oluşturulmasının faydalı olacağına inanıyorum. Son olarak, başta Arduino olmak üzere son dönemler oldukça popüler olan robotik uygulama sistemleri ve örneklerinin de müfredatta yer almasının faydalı olacağını düşünüyorum. Scratch for Arduino, mBlock gibi yazılımlar; Arduino setleri, bu cihazlarla yapılabilecekler gibi içerikler sunulabilir.

Siz de önerilerinizi yorum formu ile paylaşabilirsiniz.

0 yorum:

Yorum Gönder