4006 Tübitak Bilim Fuarları İçin Harika Araştırma Projeleri


Merhabalar arkadaşlar. Elimde olan araştırma proje örneklerini sizlerle paylaşmak istedim. Bu yıl sistem değişecek mi değişmeyecek mi şu an bilmiyoruz ama; sistem değişse de değişmese de biz bu projeleri 4006 bilim fuarlarında kullanabiliriz. Öğrencileriniz ile çeşitli konularda tabii ki sizde araştırma projeleri yapabilirsiniz. Bunları sizlere örnek vermesi için paylaşıyorum.

Proje adı kısımlarını boş bırakıyorum arkadaşlar. O kısımlara kendiniz ÖZGÜN isimler bulursanız sizin için daha iyi olacaktır.


1) Proje Adı -------------------------------

Proje Türü Araştırma
Proje Alanı Diğer

Amaç/Özet/Araştırma Yöntemi Amaç: Dinleme,Okuma ve Yazma alanlarından hangisinin yabancı kelime öğrenmede daha etkili olduğunu tespit etmek.

Özet:Belirli sayıda kelime belirlenecektir.Bu kelimeler homojen dört öğrenci grubuna eşit sürede ezberletilmeye çalışılacaktır.Birinci grup belirlenen sürede sadece okuyarak,ikinci grup dinleyerek üçüncü grup da yazarak ezberlemeye çalışacaklardır.Dördüncü grup da üç alanı da kullanarak ezberlemeye çalışacaktır.Sürenin sonunda hangi grup hangi alanda ortalama kaç kelime ezberlemiş tespit edilecektir.Bu araştırmada gözlem yapılıp belirlenen ölçütlere göre değerlendirme yapılacaktır.Araştırma yöntemi olarak gözlem ve çeşitli formlar kullanılacaktır.


2) Proje Adı ------------------------------------------------------

Proje Türü Araştırma
Proje Alanı Coğrafya

Amaç/Özet/Araştırma Yöntemi Amaç:Hava kirliliğine karşı farkındalık yaratmak.

Özet:Resim ve verilerden yararlanarak Elbistan'da aylara göre hava kirliliği gösterilecektir.Düzenli olarak fotoğraf çekilip o anki hava durumu rapor edilecektir.Böylelikle hava kirliliğine dikkat çekilecektir.Hava kirliliğinin hangi saatlerde,hangi iklim durumlarında(rüzgarlı,yağmuru,güneşli...)nasıl değiştiği tespit edilmeye çalışılacaktır.

Gözlem,araştırma-inceleme yöntemlerinden faydalanılacaktır.

3) Proje Adı -----------------------------------------------------------------

Proje Türü Araştırma
Proje Alanı Edebiyat

Amaç/Özet/Araştırma Yöntemi Amaç :Dış etmenlerin okuma hızını nasıl etkilediğinin ölçülmesi.

Özet:Bu projede dış etmenlerin okuma hızını nasıl etkilediği araştırılacaktır.Biz bu projeyi yaparken bir hikaye veya romandan çeşitli bölümler seçeceğiz.Aynı hikayeden farklı bölümler seçerek akıcılık,duruluk gibi dil anlatım özelliklerinin aynı olması sağlanacaktır.Tekrarın olumsuz etkilerinden kurtulmak için hiçbir metin aynı öğrenciye iki kere okutturulmayacaktır. Seçtiğimiz metinleri önce sessiz bir ortamda okutacacağız,sonra kulaklıktan müzik vererek okutacağız,daha sonra sayfanın zemin rengini ve yazı rengini değiştirerek okutacağız ve en sonunda da farklı puntolarda yazılmış olarak okutacağız.Araştırmaya katılan tüm öğrencilere bir dakika verilecek ve öğrencilerin kaç kelimeyi hatasız olarak okuduğu tespit edilecektir.Elde edilen verilerden yola çıkılarak ses,şekil-zemin ilişkisi ve yazı boyutunun okuma hızını nasıl etkilediği belirlenecektir.Bu araştırmada

Gözlem ve deneyden yararlanılacaktır.

4) Proje Adı ---------------------------------------------------------------------------

Proje Türü Araştırma
Proje Alanı Biyoloji

Amaç/Özet/Araştırma Yöntemi Amaç:Biz bu projede havanın ve havanın içinde bulunan maddelerin meyvelerin bozulma sürecine nasıl etki ettiğini araştıracağız.

Özet:Hava geçirmeyen dıştan gözlem yapılabilen dört adet fanusun içine aynı iklim koşullarında yetişmiş ve aynı anda hasat edilmiş birer adet aynı türden meyve koyacağız.Birinci fanusta normal hava, ikinci fanusta sigara dumanı,üçüncü fanusta kömür dumanı bulunacaktır.Son fanusta ise hiç hava bulunmayacaktır.Bu fanuslardaki meyvelerin değişim süreci düzenli olarak incelenip kayıt altına alınacaktır.Böylelikle havanın meyveler üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu tespit edilmeye çalışılacaktır.Bu araştırmada deney ve gözlemden yararlanılacaktır.

5) Proje Adı -------------------------------------------

Proje Türü Araştırma
Proje Alanı Fizik Amaç/Özet/Araştırma Yöntemi

Amaç: Bu projedeki amaç ışığın nasıl yayıldığını araştırmak ve Tek bir ışık kaynağının tüm odaları aydınlatıp aydınlatamayacağını araştırmaktır.

Özet:Biz bu projede ışığın nasıl yayıldığı konusunu deney yaparak araştıracağız.Derslerde gördüğümüz "ışık parlak yüzeylerden yansır." yargısını günlük hayata uygulamaya çalışacağız.Bir ışık kaynağıyla evin tüm odalarını aydınlatmaya çalışacağız.Bu araştırmamızda ışığın nasıl yönlendirileceğini deneyerek bulmaya çalışacağız.Bu kapsamda ışık en iyi hangi maddeden yansıyor,yansıyan ışık odaları yeterince aydınlatabiliyor mu ? sorularının cevabını bulmaya çalışacağız.Bu kapsamda da çeşitli parlak yüzeyler oluşturup yapacağımız ev modelinde bunları deneyerek sonuca ulaşmaya çalışacağız.Böylelikle bir ışık kaynağını diğer odalarda da kullanarak enerji tasarrufu yapmaya çalışacağız.Bu araştırmamızda deney ve gözlem yöntemini kullanacağız.

6) Proje adı:------------------------------------------- (Tirşik)

Araştırma proje alanı:Biyoloji

amaç/yöntem teknik/özet: Tirşik bitkisinin meme kanseri olan kişilerin yapılan tıbbi tedavi yöntemlerinin yanı sıra iyileşme süreçlerine katkısının olabileceğini araştırmak için gerekli literatür taraması yapıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda yılan otu da denilen tirşiğin kanın içinde bulunan hücrelerden biri olan ve mikroorganizmalara karşı vücudu savunan akyuvarları güçlendirdiği sonucuna varıldı. Tirşiğin akyuvarları güçendirdiği için meme kanseri nedeniyle tedavi olan hastaların iyileşme sürecine bir katkısının olabileceğinden hareketle kontrollü deney ve gözlem yapılmasına karar veridi. Bunun için meme kanseri tedavisi gören 5 şer kişilik iki grup oluşturulacak. Oluşturulan gruplardan birine günde 3 defa sabah, öğle ve akşam olmak üzere tirşik bitkisinde yapılan çorba verilecek diğer gruba ise verilmeyecek. Oluşturulan deney gruplarının tedavi süreçleri gözlenecek.Böylece tirşiğin meme kanseri tedavisine olan etkisi araştırılacak

7)  Proje Adı : ------------------------------------------- (Gübre)

Proje Türü : Araştırma
Proje Alanı : Biyoloji

Amaç/Özet/Araştırma Yöntemi : Günümüz tarımında genelde normal olarak kimyasal ve hayvan gübreleri kullanılmaktadır . Ülkemizde de son zamanlarda yetiştiriciliği de yapılan solucan gübresinin tarımda olan etkilerini bir deney düzeneği ile gözlem yaparak sunmak. Çevremizdeki tarım ile uğraşan kişilerin bu konuya ilgisini çekmek. Bu projeyi yaparken 12 bölmeli bir deney düzeneğinde her sıraya sırasıyla farklı bitki türlerini ekip bu bitki türlerini kimyasal gübreli , büyük baş hayvan gübreli ve solucan gübreli olmak üzere 3 farklı gübre çeşidinde yetiştirip haftalık gözlemler yaparak sonuçları kaydedip aralarındaki farkı rapor olarak sunum yapacağız.


8) Proje Adı : ------------------------------------------- (Işık)

Proje Türü : Araştırma
Proje Alanı : Fizik

Amaç/Özet/Araştırma Yöntemi : Hayatımızın her alanında ışık vardır ve var olacaktır peki bu ışığın farklı renklerde olması bizim hayatımızı nasıl etkiliyor. Biz ışığın renklerinden mavi rengin enerji düzeyini nerelerde kullanıldığını araştırıp bu renk ile ilgili farklı ve faydalı bilgilere ulaşarak insanları bu renk hakkında bilgilendirmek istiyoruz


9) Proje Adı : ------------------------------------------- (Hücre zarı)

Proje Türü : Araştırma
Proje Alanı : Biyoloji

Amaç/Özet/Araştırma Yöntemi : Bildiğimiz gibi hücreyi dış etkilerden koruyan seçici geçirgen bir zar var bu zarın özelliklerini yapısını çalışma prensibini ayrıntılı bir şekilde araştırarak zarın yapı ve işlevselliğini kullanıp günlük hayatta ne gibi faydaları olabilir. bu zarı kullanılabilir yapabilir miyiz


10) Proje Adı : ------------------------------------------- (Kutlanan Bayramlar)

Proje Türü : Araştırma
Proje Alanı : Diğer

Amaç/Özet/Araştırma Yöntemi : Ülkeler arası kültürel farklılıkları ortaya çıkararak yabancı dil eğitiminde farkındalık yaratmak ve kültürel etkileşimler sonucunda kültürlerimizdeki değişimleri arastırmak. Bu proje ile aslında avrupada kutlanan bir bayramın bizim ülkemizde de kutlanılıp kutlanılmadığını belirlemek


Google Plus İle Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder

MEB Kitapları 5,6.Sınıflar ve İlkokullar

MEB Kitapları 5,6.Sınıflar ve İlkokullar
Bilişim dersi için hazırlanan MEB kitapları