Bilgisayar Bilimleri Her Kademede Zorunlu Ders Olmalı


Bilişim Öğretmenleri, okullarda Bilgisayar Bilimleri Eğitiminin her kademede verilmesi için çalışmaların tamamlanmasını merakla bekliyorlar. Bakın Bilişim Öğretmenleri ne diyor:

"Bildiğimiz gibi ülkemizde 2013 yılından beri uygulanmakta olan "Bilişim Teknolojileri ve Yazılım" dersi öğretim programı ile sadece ortaokullarda 5. ve 6. sınıflarda haftada 2 saat zorunlu olan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi ile öğrencilere code.org, scratch, kodu game lab gibi araçlarla bilgisayar biliminin bir parçası olan kodlama öğretilmeye çalışılmaktadır. Okullarda beşinci ve altıncı sınıf dışında ders olmamasından dolayı öğrenciler bu alanda eğitimden mahrum kalmakta ve ülkemiz dezavantajlı duruma düşmektedir. Ayrıca bilgisayar eğitiminin ilkokul, ortaokul, lisede devamlılık arz edememesi bu alanda öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin hepsinin farklı olmasına neden olmaktadır.


Bilgisayar Bilimleri eğitiminin her kademede zorunlu olması ve ders saatinin artırılması, bu alanda eğitimin sürekliliğinin sağlanmasına, öğrencilerin hazırbulunuşluk seviyelerinin yükselmesine, teknolojiyi bilinçli ve üretim aracı olarak kullanmalarına sebep olur. Öğrenciler üniversiteye geldiğinde ise temel bilgisayar becerilerini kazanmış olur ve bu alana ilgili olanlar lisans seviyesinde akademik olarak çalışmalarını sürdürerek ülkemizin gelişmesine katkı sağlarlar. Donanım, yazılım ve dijital okuryazarlık alanlarında verilecek her kademede bilgisayar bilimleri eğitimi ile ülkemiz dijital dönüşümü başarı ile sağlayabilecektir. Bir çok ülkede özellikle A.B.D'de Bilgisayar Bilimleri ilkokul, ortaokul ve lisede öğretiliyor, bilgisayar bilimleri opsiyonel bir beceri değil temel bir beceri olarak görülmekte ve uygulanıyor " diyorlar.

Bizim ülkemizde de kodlama ve bilgisayar bilimlerinin her kademede zorunlu ders olarak okutulması gerekmektedir.


Google Plus İle Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder