Bilişim Teknolojileri Dersi 5.Sınıftan Kaldırıldı


5 ve 6.sınıflarda zorunlu ders olarak okutulan bilişim teknolojileri ve yazılım dersi bazı okullarda 5.sınıfların hazırlık sınıfı olarak geçmesi nedeniyle kaldırıldı.


ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_05/28033917_ilk_ort_haf_ders_ciz_28mays2013.rar  çizelgenin 6.bölümünde yer alan

Beşinci sınıfta Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri (20 ders saati) ile en az dört (4) ders saatlik seçmeli dersi tamamlamak kaydıyla, imkân ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı olarak onsekiz (18) ders saatine kadar yabancı dil dersi öğretimi yapılabilir. Bu uygulamayı yapan okullarda, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmiş ve uygulanmakta olan yabancı dil dersi öğretim programlarına dayalı olarak dersin zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan öğretim programları uygulanabilir.

Bu kapsamda isteyen okullar 5.sınıfları hazırlık sınıfı olarak okutabilmektedir. Buradan çıkan sonuç ise büyük ihtimal isteyen okullar veli isteğiyle 5.sınıfları hazırlık sınıfı olarak okutabilecekler ve bu kapsamda 5.sınıflar BT dersi de kalkmış olacak.


Google Plus İle Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder