2014-2015 Web Programcılığı 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı


Meslek lisesi bilişim teknolojileri alanı web programcılığı 2014 2015 2.dönem zümre toplantı tutanağını aşağıda yer alan bağlantı ile indirebilirsiniz.


GÜNDEM MADDELERİ

1) Açılış ve yoklama.

2) Zümre toplantılarına ait Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddesinin okunması ve açıklanması

3) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun ilgili bölümlerinin okunması.

4) Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin öğretmenin görevleri ile ilgili 264. maddesinin okunması ve açıklanması

5) I. Dönem zümre kararlarının okunması

6) Yıllık planın gözden geçirilmesi

7) Dersin işlenişinde kullanılacak yöntem ve tekniklerin görüşülmesi, atölyelerin temizliği araç ve gereçlerin tertip ve düzeni

8) Başarı oranlarını görüşülmesi, başarısızlığın giderilmesi, başarıyı arttırıcı çalışmaların tespit edilmesi

9) 2104 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Atatürk İlke ve İnkılapları’nın öğretim esasları ile Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’ nın 27 Nisan 1998 tarih ve 64 sayılı Ortaöğretim Kurumlarının Öğretim Programları ile Ders kitaplarında yer alması gereken Atatürkçülük ile ilgili konuların okunması ve bu kararlar doğrultusunda Atatürkçülük konularının öğretim programına aktarılmasının görüşülmesi

10) Eğitim- Öğretim çalışmalarının planlı yürütülmesine ilişkin Tebliğler Dergisinin Ağustos 2003–2551 sayısının ilgili kısmının okunması ve yıllık planlar hakkında görüşülmesi ve karar alınması

11) Yazılı sınav ve ölçme tekniklerinin belirlenmesi

12) Megep kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 75 md. göre sınıfların bölünmesi

13) 2300 sayılı tebliğler dergisinden ödev yönetmeliği okunarak ödevlerle ilgili görüşme

14) Dilek ve temenniler.

Web programcılığı 2014 2015 2.dönem zümre toplantı tutanağının buraya tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.


Google Plus İle Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder

MEB Kitapları 5,6.Sınıflar ve İlkokullar

MEB Kitapları 5,6.Sınıflar ve İlkokullar
Bilişim dersi için hazırlanan MEB kitapları